Chuyên mục: Chuyển hàng hóa

Nhận chuyển hàng hóa bằng xe tải đi trong tỉnh và các tỉnh trong cả nước. Nhận chuyển hàng ghép, hàng lẻ và nguyên xe tải. Công ty có dịch vụ giao nhận, bốc xếp tại Nhà.