Xem ngày tốt chuyển nhà trong tháng 9 năm 2015

Tháng Chín 05 2015

Ngày tốt xấu cũng chỉ mang tính chất tương đối. Nó làm cho gia chủ cảm thấy an tâm trong quá trình thực hiện công việc của mình.  Không có chứng minh khoa học nào đảm bảo công việc sẽ thành công 100% khi thực hiện trong ngày tốt.

Chính vì vậy bạn không nên đề cao hay ép buộc mình phải thực hiện công việc trong ngày tốt.  Hãy thực hiện vào thời điểm và thời gian hợp lý với bản thân và công việc của bạn.

Theo lịch van niên và các chuyên gia phong thủy Trong tháng 9 năm 2015 có tổng cộng 10 ngày rất tốt và 4 ngày tốt bên cạnh đó còn rất nhiều ngày hợp để  bạn chuyển nhà văn phòng. Dưới đây là chi tiết các ngày tốt xấu.

10 Ngày rất tốt trong tháng 9  ( Ngày/ tháng/năm) được tính theo lịch dương)

 • Ngày mùng 1 tháng 9 năm 2015
 • Ngày mùng 7 tháng 9 năm 2015
 • Ngày mùng 9 tháng 9 năm 2015
 • Ngày 15 tháng 9 năm 2015
 • Ngày 16 tháng 9 năm 2015
 • Ngày 18 tháng 9 năm 2015
 • Ngày 21 tháng 9 năm 2015
 • Ngày  23 tháng 9 năm 2015
 • Ngày  24 tháng 9 năm 2015
 • Ngày  26 tháng 9 năm 2015

4 Ngày khá tốt

 • Ngày  09 tháng 9 năm 2015
 • Ngày 15 tháng 9 năm 2015
 • Ngày 16 tháng 9 năm 2015
 • Ngày 18 Tháng 9 năm 2015

Để thuận tiện hơn trong việc xem ngày chuyển nhà, chuyển văn phòng dưới đây là diễn giải chi tiết các ngày trong tháng 9 năm 2015 quý khách hàng tham khảo.

1. Rất tốt

 • Thứ Ba, 01/09
 • 19/07/2015 âm lịch – Ngày Rất tốt
 • Ngày Canh Thìn tháng Giáp Thân, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
 • Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
2. Xấu
 • Thứ Tư, 02/09
 • 20/07/2015 âm lịch – Ngày Xấu
 • Ngày Tân Tỵ tháng Giáp Thân, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
 • Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
3. Rất xấu
 • Thứ Năm, 03/09
 • 21/07/2015 âm lịch – Ngày Rất xấu
 • Ngày Nhâm Ngọ tháng Giáp Thân, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
 • Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
4. Xấu
 • Thứ Sáu, 04/09
 • 22/07/2015 âm lịch – Ngày Xấu
 • Ngày Quý Mùi tháng Giáp Thân, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
 • Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
5. Xấu
 • Thứ Bảy, 05/09
 • 23/07/2015 âm lịch – Ngày Xấu
 • Ngày Giáp Thân tháng Giáp Thân, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
 • Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
6. Xấu
 • Chủ Nhật, 06/09
 • 24/07/2015 âm lịch – Ngày Xấu
 • Ngày Ất Dậu tháng Giáp Thân, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
 • Việc tốt trong ngày: Xuất hành
7. Rất tốt
 • Thứ Hai, 07/09
 • 25/07/2015 âm lịch – Ngày Rất tốt
 • Ngày Bính Tuất tháng Giáp Thân, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
 • Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
8. Rất xấu
 • Thứ Ba, 08/09
 • 26/07/2015 âm lịch – Ngày Rất xấu
 • Ngày Đinh Hợi tháng Giáp Thân, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
 • Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
9. Tốt
 • Thứ Tư, 09/09
 • 27/07/2015 âm lịch – Ngày Tốt
 • Ngày Mậu Tý tháng Giáp Thân, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
 • Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
10.  Xấu
 • Thứ Năm, 10/09
 • 28/07/2015 âm lịch – Ngày Xấu
 • Ngày Kỷ Sửu tháng Giáp Thân, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
 • Việc tốt trong ngày: Xuất hành
11. Rất xấu
 • Thứ Sáu, 11/09
 • 29/07/2015 âm lịch – Ngày Rất xấu
 • Ngày Canh Dần tháng Giáp Thân, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
 • Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
12. Rất xấu
 • Thứ Bảy, 12/09
 • 30/07/2015 âm lịch – Ngày Rất xấu
 • Ngày Tân Mão tháng Giáp Thân, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
 • Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
13. Rất xấu
 • Chủ Nhật, 13/09
 • 01/08/2015 âm lịch – Ngày Rất xấu
 • Ngày Nhâm Thìn tháng Ất Dậu, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
 • Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
14. Xấu
 • Thứ Hai, 14/09
 • 02/08/2015 âm lịch – Ngày Xấu
 • Ngày Quý Tỵ tháng Ất Dậu, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
 • Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Xuất hành
15. Tốt
 • Thứ Ba, 15/09
 • 03/08/2015 âm lịch – Ngày Tốt
 • Ngày Giáp Ngọ tháng Ất Dậu, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
 • Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
16. Tốt
 • Thứ Tư, 16/09
 • 04/08/2015 âm lịch – Ngày Tốt
 • Ngày Ất Mùi tháng Ất Dậu, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
 • Việc tốt trong ngày: Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Xuất hành
17. Rất xấu
 • Thứ Năm, 17/09
 • 05/08/2015 âm lịch – Ngày Rất xấu
 • Ngày Bính Thân tháng Ất Dậu, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
 • Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
18. Tốt
 • Thứ Sáu, 18/09
 • 06/08/2015 âm lịch – Ngày Tốt
 • Ngày Đinh Dậu tháng Ất Dậu, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
 • Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Xuất hành
19. Rất xấu
 • Thứ Bảy, 19/09
 • 07/08/2015 âm lịch – Ngày Rất xấu
 • Ngày Mậu Tuất tháng Ất Dậu, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
 • Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
20. Rất xấu
 • Chủ Nhật, 20/09
 • 08/08/2015 âm lịch – Ngày Rất xấu
 • Ngày Kỷ Hợi tháng Ất Dậu, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
 • Việc tốt trong ngày: Xuất hành
21. Rất tốt
 • Thứ Hai, 21/09
 • 09/08/2015 âm lịch – Ngày Rất tốt
 • Ngày Canh Tý tháng Ất Dậu, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
 • Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch
22. Bình thường
 • Thứ Ba, 22/09
 • 10/08/2015 âm lịch – Ngày Bình thường
 • Ngày Tân Sửu tháng Ất Dậu, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
 • Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Khai trương cửa hàng, Xuất hành
23. Rất tốt
 • Thứ Tư, 23/09
 • 11/08/2015 âm lịch – Ngày Rất tốt
 • Ngày Nhâm Dần tháng Ất Dậu, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
 • Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
24. Rất tốt
 • Thứ Năm, 24/09
 • 12/08/2015 âm lịch – Ngày Rất tốt
 • Ngày Quý Mão tháng Ất Dậu, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
 • Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
25. Rất xấu
 • Thứ Sáu, 25/09
 • 13/08/2015 âm lịch – Ngày Rất xấu
 • Ngày Giáp Thìn tháng Ất Dậu, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 15h-17h
 • Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
26. Rất tốt
 • Thứ Bảy, 26/09
 • 14/08/2015 âm lịch – Ngày Rất tốt
 • Ngày Ất Tỵ tháng Ất Dậu, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 11h-13h; 13h-15h
 • Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Động thổ xây nhà, đổ trần, Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn, Chuyển nhà, Nhập trạch, về nhà mới, Khai trương cửa hàng, Mua xe, Ký kết hợp đồng, Làm việc phúc, Âm trạch, Xuất hành
27. Bình thường
 • Chủ Nhật, 27/09
 • 15/08/2015 âm lịch – Ngày Bình thường
 • Ngày Bính Ngọ tháng Ất Dậu, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 15h-17h
 • Việc tốt trong ngày: các việc quan trọng, việc to, việc lớn nên chọn ngày khác tốt hơn để làm.
28. Bình thường
 • Thứ Hai, 28/09
 • 16/08/2015 âm lịch – Ngày Bình thường
 • Ngày Đinh Mùi tháng Ất Dậu, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 9h-11h; 15h-17h
 • Việc tốt trong ngày: Xuất hành
29. Xấu
 • Thứ Ba, 29/09
 • 17/08/2015 âm lịch – Ngày Xấu
 • Ngày Mậu Thân tháng Ất Dậu, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 7h-9h; 9h-11h; 13h-15h
 • Việc tốt trong ngày: Lễ chùa, cầu tài lộc, giải hạn
30. Xấu
 • Thứ Tư, 30/09
 • 18/08/2015 âm lịch – Ngày Xấu
 • Ngày Kỷ Dậu tháng Ất Dậu, năm Ất Mùi
 • Giờ tốt trong ngày: 5h-7h; 11h-13h; 13h-15h
 • Việc tốt trong ngày: Cưới hỏi, Xuất hành

Quý khách có nhu cầu chuyển nhà, chuyển văn phòng vui lòng liên hệ để được tư vấn.

TAXI TẢI NHA TRANG

 

Bình luận

Gọi ngay