Vận chuyển thư viện trường Ischool Nha Trang

Tháng Tư 21 2018

ANDA xin cập nhật một vài hình ảnh về việc chuyển thư viện trường Ischool Nha Trang.

Bước 1: Nhân viên ANDA tiến hành đánh dấu từng ô trên mỗi kệ sách.

Bước 2: Tiến hàng bỏ sách mỗi ô kên kệ vô mỗi bịch và đánh dấu theo đúng thứ tự.

Bước 3: Tiến hành tháo kệ và vận chuyển toàn bộ sang thư viện mới.

Bước 4: Lắp lại toàn bộ kệ và sắp xếp sách về đúng vị trí ban đầu.

  1. Hình ảnh thư viện lúc ban đầu

2. Nhân viên ANDA đến tiến hành vận chuyển

Chuẩn bị đầy đủ: xe đẩy, sọt nhựa,…

3. Đang nghe phổ biến việc phân loại và đóng gói sách

4. Tiến hành chuyển đồ nặng, cồng kềnh

5. Lắp đặt lại kệ và sắp xếp

 

Bình luận

Gọi ngay