Taxi tải Nha Trang vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển đã ký kết với khách hàng. Thời gian từ khi ký kết hợp đồng đến thực hiện vận chuyển chậm nhất là 3 ngày.

  • Hàng hóa vận chuyển phải được bao bọc kỹ lưỡng
  • Giao nhận đúng địa chỉ trên hợp đồng đã ký. Nếu bên vận chuyển không giao hàng đúng đỉa chỉ giao hàng sẽ chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện vận chuyển.
  • Thời gian giao hàng hóa tối thiểu. Trong tỉnh khánh hóa thời gian giao nhận là 1 ngày làm việc, Các tỉnh khác 3 ngày.
  • Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ công ty ANDA sẽ báo trước quý khách hàng để chủ động sắp xếp thời gian, đồng thời khách hàng có thể hủy hợp đồng nếu bên vận chuyển không đáp ứng được thời gian yêu cầu trong hợp đồng.
  • Phương thức vận chuyển hiện tại công ty đang áp dụng bao gồm. Vận chuyển đường sắt và vận chuyển bằng đường bộ ( Xe tải)

Sau khi hoàn tất vận chuyển và cung cấp dịch vụ quý khách hàng có trách nhiệm thanh toán cho bên vận chuyển theo điều khoản thanh toán trong hợp đồng đã ký.

Thời gian thanh toán trậm tối đa cho phép là 7 ngày, Nếu quá thời gian cho phép này quý khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật theo hợp đồng đã ký kết.