Chính sách đền bù:

  • Trong quá trình vận chuyển, cung cấp dịch vụ nếu xảy ra sự cố, hư hại, đổ vỡ, mất mát hàng hóa do lỗi của nhân viên Taxi tải Nha Trang. Công ty sẽ đền bù 100% giá trị hàng hóa tại thời điểm hiện tại và đúng giá trị thực của hàng hóa.
  • Công ty không đền bù khi hàng hóa của quý khách hàng không được bao bọc cẩn thận khi vận chuyển đi xa.
  • Công ty sẽ chịu trách nhiệm đền bù, hoàn tiền dịch vụ khi hai bên chưa ký kết biên bản nhiệm thu và nếu xảy sự cố phải hư hai, quý khách hàng phải ngay khi có mặt của nhân viên công ty.

Chính sách đổi trả hàng hóa trong quá trình vận chuyển.

Taxi tải Nha Trang là đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển  vì vậy các chính sách đổi trả, hoàn tiền sẽ áp dụng chính sách của nhà sản xuất và đơn vị cung cấp hàng hóa.

Về thời gian giao nhận dẫn đến việc đổi trả :

  • Nếu lỗi của bên vận chuyển, bên vận chuyển sẽ chịu mọi chi phí giao nhận khi đổi trả
  • Nếu lỗi của bên mua, bên mua phải chịu chi phí đổi trả
  • Nếu lỗi của nhà sản xuất, nhà sản xuất sẽ phải chịu chi phí đổi trả.