Thanh lý cặp gương chiếu hậu kiểu tiện CNC

300,000

Description

Gương mới 99,9 %, 0,01% là do đem ra thử xe của nhà, nhưng thấy không thích nên đem thanh lý cho người cần

Có duy nhất 1 bộ

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thanh lý cặp gương chiếu hậu kiểu tiện CNC”

Your email address will not be published. Required fields are marked *